شرکت توانش

شركت توانش، فعاليت خود را از تير ماه سال 1381 آغاز كرد. اين شركت، در ابتدا برای ارايه‌ خدمات فروش، نصب و راه‌اندازی شبكه‌های كامپيوتری راه‌اندازی شد و با گذشت زمان و انباشته شدن اندوخته‌های علمی و تخصصی به سرمايه‌های اين شركت، خدماتی از قبيل ارايه‌ مشاوره و راهكار به سازمان‌ها، ارايه‌ راهكارهاي امنيت شبكه، عيب‌يابی و تعمير تجهيزات شبكه‌ای مخابراتی و پشتيبانی همه جانبه از خدمات به سبد محصولات و خدمات شركت توانش افزوده گرديد.

پشتوانه‌ فنی و مالی، استفاده از نيروهای باتجربه‌ آگاه از شرايط و نيازهای بازار، بهره‌مندی از كادر تخصصي فني كه به عنوان يكی از پشتيبانان اصلی خدمات اين شركت به شمار می آمدند، عرضه‌ خدمات و محصولاتی كه در ميان ديگر همكاران توانش بدون رقيب و جديد شناخته می شد و تلاش در راه ارايه‌ خدماتی كه مشتريان را از برطرف شدن نياز خود مطمئن می ساخت، بزودي جايگاه مناسبی براي توانش در بازار شبكه‌های كامپيوتری به وجود آورد و ديری نپاييد كه اين شركت راه پرتلاش خود را با گام‌هايی استوارتر برای رسيدن به هدف نخستين خود؛ يعنی قرار گرفتن در صدر شركت‌های فعال در زمينه‌ شبكه و ارايه‌ سبد كاملی از خدمات مرتبط با شبكه‌های كامپيوتری به مشتريان پيمود. اين راه پرفراز و نشيب هر بار با در پيش گرفتن تدبيری تازه براي پاسخ‌گويی به نيازهای جديد مشتريان هموار و آماده‌ عبور شده است. به گونه‌ای كه هم اينك مشتريان توانش، اين شركت را به كيفيت بالای خدمات شناسايی و مهندسی نياز مشتريان، خدمات پس از فروش موثر و مشاوره‌هاي صادقانه و كارساز مي‌شناسند.

اين شركت با رقابتی سالم و اصولی با شركت‌های همكار و با تكيه بر دانش و تخصص منطبق بر استانداردهای روز جهان موفق شد پله‌های پيشرفت را به سرعت پشت سر بگذارد و با سرمايه‌گذاری های مالی و علمی مناسب، برخورداری از دانش و فن آوري روز، شناخت صحيح از محصولات و نياز مشتريان و متناسب سازی خدمات بر اساس اين نيازها، رنگ تازه‌ای به ماهيت فعاليت‌های شبكه‌ای در بازارهای داخلی كشور بخشد. جالب‌تر آن‌ كه همين ويژگی ها، اندك اندك نگاه مشتريان و شركت‌های فعال را به خدمات شبكه‌های كامپيوتری تغيير داد و جلوه‌ای ديگر به مجموعه‌ اين فعاليت‌ها بخشيد.

هم‌اكنون، می توان شركت توانش را ابداع كننده و شناساننده‌ خدمات نوين در زمينه‌ شبكه‌های كامپيوتری و تجهيزات آن به مشتريان  در ایران  ناميد. از جمله‌ اين خدمات می توان به پشتيبانی هاي كم‌نظير پس از فروش خدمات، بنيان نهادن نخستين كارگاه تخصصی عيب‌يابی و تعمير تجهيزات شبكه‌ای و تاسيس انباری غني از تجهيزات شبكه‌ای كه در كوتاه‌ترين زمان به نياز مشتريان پاسخ گويد، اشاره كرد.

گستره‌ وسيع مشتريان شركت توانش و خدمات اين شركت در سازمان‌ها و شركت‌های گوناگون خصوصی و دولتی در سراسر كشور و ارايه‌ خدمات شبكه به صورت انحصاری در برخی از محدوده‌های جغرافيايی كشور همچون منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس، نشانی ديگر از توان‌‌مندی و اقتدار توانش در اين پهنه است.

error: محتوا محافظت می شود !!