21 فروردين, 1399

انتخاب زبان

رادیویی

شبکه های رادیویی به عنوان اولین و سریعترین انتخاب در ارتباطات درون شهری و یا بین شهرهای مجاور استفاده می گردند. اما این تجهیزات بدلیل جایگیری در فضای باز و قرار داشتن در معرض عوامل طبیعی همچون باد، طوفان و رعد و برق و یا غیر طبیعی مانند شلوغی، نویز و ساخت و ساز در میدان دید، همواره نیاز به پشتیبانی، تنظیم مجدد و حتی تعمیر دارند. تیم توانش نیز با سابقه طولانی در زمینه پشتیبانی از این تجهیزات، دانش و توانایی کافی را برای جلب رضایت مشتریان خود دارد.