21 فروردين, 1399

انتخاب زبان

تجهیزات ذخیره سازی

امروزه با افزایش چشم گیر تولید اطلاعات و محتوا در شبکه های مجازی، اجتماعی و سایر شبکه های متعلق به سازمان های دولتی و خصوصی که عمدتاً در مراکز داده نگهداری و پشتیبانی می گردند، تجهیزات ذخیره سازی است. این تجهیزات از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده اند. اگرچه این محصولات از قدیم نیز تولید شده و دارای اهمیت بوده اند ولی اخیرا با توجه به پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیاز سرویس ها به فضای اطلاعاتی، تجهیزات ذخیره سازی که در محیط SAN کار می کنند جایگاه ویژه ای در سازمانهای متوسط و بزرگ پیدا کرده اند. یکی از برندهای معتبر در تولید این تجهیزات EMC می باشد. محصولات ذخیره سازی HP و IBM نیز از اعتبار ویژه ای برخوردار هستند. تیم فنی این شرکت همگی دارای Certificate های معتبر بوده که در قسمت مدارک بین المللی قابل رویت هستند.