21 فروردين, 1399

انتخاب زبان

سرور

استفاده از سرورها در شبکه هایی که سروریس های ویژه ای به مشتریان خود ارائه می دهند الزامی می باشد. با گسترش تولید محتوا، اتصال این سرورها که در شبکه های LAN سرویس خود را ارائه می دهند به شبکه های SAN به منظور سرعت بخشیدن به تبادل اطلاعات از ضروریات توپولوژی یک شبکه می باشد. قطعا یکی از معتبرترین برندهای تولید سرور در دنیا HP می باشد. برند IBM نیز در تولید سرورهای حرفه ای رقیب عمده ای برای HP به حساب می آید.