21 فروردين, 1399

انتخاب زبان

تجهیزات امنیتی

یکی از مهم ترین و اصلی ترین تجهیزات شبکه که بیشتر در شبکه های بزرگ یا سازمان هایی که اهمیت ویژه ای برای اطلاعات و تجهیزات خود قائل هستند مورد استفاده قرار می گیرد، فایروال است. قطعاً هیچ سرویسی بخصوص در موسسات مالی و بانک ها بدون داشتن تجهیزات امنیتی فعال و راه اندازی نمی گردد. استفاده از این گونه تجهیزات امنیتی از الزامات شبکه ها معرفی می گردد و شرکت ها هزینه های بالایی به منظور حفظ اطلاعات و تجهیزات خود پرداخت می نمایند. برندهای پیشنهادی این شرکت جهت امنیت شبکه Cisco, Juniper, Fortinet و F5 است که با توجه به نیاز مشتریان یک یا ترکیبی از این برندها پیشنهاد خواهد گردید.