21 فروردين, 1399

انتخاب زبان

شیوه پشتیبانی از خدمات

شركت توانش، برای پشتیبانی از خدمات خود در منطقه پارس، خدمات كارساز و موثری را به روش‌های زیر ارائه می‌دهد:

  • گروه پشتیبانی فنی مستقر در منطقه پارس
    توانش برای تكمیل خدمات ارائه شده در منطقه ویژه اقتصادی پارس گروهی از متخصصان زبده و كارآزموده‌ی خود را در منطقه مستقر كرده است. افزون بر آن كارشناسان و متخصصان این شركت در دفتر مركزی با سفرهای دوره‌ای خود به این منطقه به طور مستقیم از روند پیش‌برد كار در منطقه آگاهی كامل دارند. تیم فنی و متخصصان شركت توانش كه در منطقه پارس مستقر هستند، افزون بر ارائه‌ی خدمات و محافظت از تجهیزات موجود در منطقه موظف به رسیدگی به مشكلات سازمان‌ها و موسسات استفاده كننده ازخدمات توانش هستند.      
  •    
  • گروه پشتیبانی فنی مستقر در دفتر مركزی توانش
    كارشناسان فنی و متخصصان حاضر در دفتر مركزی توانش نیز در كنار دیگر فعالیت‌های خود آماده‌ی پاسخ‌گویی به سوال‌های مشتریان حاضر در منطقه پارس و ارائه‌ی راهكار به آنان هستند. این متخصصان در حقیقت، تكمیل‌كننده‌ی عملكرد همكاران خویش در منطقه‌ی پارس هستند و در صورت نیاز آماده‌ی حضور در منطقه نیز خواهند بود.