21 فروردين, 1399

انتخاب زبان

دیگر پروژه ها

در این جا به نمونه‌هایی كاربردی از پروژه‌های پایان یافته توانش اشاره شده است. در هر یك از این نمونه‌ها مشكلات و نیازمندی‌های پروژه، راهكارهای ارائه شده توسط توانش و نتایج پروژه بیان شده است. مطالعه هر یك از این بخش‌ها به شما كمك می‌كند تا با چگونگی رفع نیازهای مشتریان در توانش بیشتر آشنا شوید و با بررسی نمونه‌هایی از پروژه‌ها كه به نیازهای سازمان شما مشابهت بیشتری دارد، از چگونگی رفع نیازهای خود به كمك خدمات توانش آگاهی یابید:

 

 

   طراحی و پیاده سازی خط Hotline بین فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران و فرودگاه خلیج فارس عسلویه از طریق بستر IP

مطابق تعریف استانداردهای بین‌المللی وجود یک خط Hot line بین فرودگاه‌های کشور با فرودگاه مهرآباد تهران ضروری است. به دلیل نبود امکانات مخابراتی و هزینه‌بر بودن نصب تجهیزات مخابراتی، این امر از طریق فراهم كردن بستر IP به كمك كاركنان این شرکت محقق شد.
ادامه ...
 
 
 
 طراحی و پیاده سازی شبکه Campus جهت انتقال Voice و Data شرکت پتروشیمی آریا ساسول

در فاز اولیه راه‌اندازی پتروشیمی آریا ساسول با توجه به تعداد کم کاربران, شبکه به صورت Star راه اندازی شد که با توجه به رشد سریع و اضافه شدن فازهای جدید به پروژه, شبکه موجود در عمل پاسخ‌گوی نیازها نبود و طراحی یک شبکه جدید برای پاسخ‌گویی به مشکلات موجود و امکان استفاده از تجهیزات Voice gateway و IP Telephone و مدیریت پهنای باند اینترنتی در دستور کار قرار گرفت. آریا ساسول انجام و به ثمر رساندن این پروژه را به توانش سپرد.
ادامه ...
 

 
 
 طراحی و پیاده سازی شبکه Data و Voice شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

رشد روزافزون و افزایش تعداد کاربران، بهینه سازی و توسعه شبکه را به ضرورتی انكارناپذیر در سازمان‌ها تبدیل كرده است. به همین منظور برای برطرف كردن مشکلات زیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بهینه سازی و توسعه شبکه خود را به شركت توانش واگذار كرد.
ادامه ...
 
 
 
 طراحی و پیاده سازی Campus Wireless LAN منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای فراهم آوردن امکان دسترسی كاركنان از استراحت‌گاه‌های خود به خدمات اینترنت بی‌سیم, اجرای پروژه Campus Wireless LAN را به شركت توانش واگذار كرد.
ادامه ...
 
 
 
 انتقال خطوط تلفن ثابت از مرکز مخابرات عسلویه به شرکت‌های مستقر در منطقه

با توجه به موقعیت ویژه‌ی منطقه عسلویه (عملیاتی بودن منطقه) در بسیاری از موارد امکان استفاده از سیم جهت انتقال خطوط تلفن از مرکز مخابرات به دفاتر شرکت‌ها وجود ندارد. توانش طی پروژه‌ای انتقال خطوط تلفن ثابت مركز مخابرات عسلویه را به شركت‌های مستتقر در منطقه بر عهده گرفت.
ادامه ...
 
 
 
 استفاده از تجهیزات Redline برای یکپارچه سازی و اتصال فروشگاه‌های شهروند در سطح شهر تهران

شبكه فروشگاه‌های شهروند برای یکپارچه سازی نرم‌افزارهای مورد استفاده خود در سطح شهر تهران (از شمال تا جنوب) از تجهیزات Redline ارایه شده توسط شركت توانش برای برقراری ارتباطات خود استفاده كرد.
ادامه ...